Zoids OST ゾイド (Download)

Original Soundtrack – BGM – OP & ED Themes


Download All files here

———————————– 

 

Zoids: Chaotic Century (& Guardian Force) OST 1-3

 

Zoids original soundtrack+1

 

Tracklist:

01-Wild Flowers OP [Download]
02-Koutetuno doukoku
03-Kishuuzenya
04-Miezaru Teki
05-Wakusei Zi
06-Senshitachino Kyuusoku
07-Shinpoheno Sasoi
08-Wana
09-Ikokuyorino Shisha
10-Ishoku Sokuhatu
11-Araryounaru Daichinohateni
12-Haikyou
13-Tuigekino Ritudou
14-Tuikeki
15-Hakai Doudou
16-CHASE ED [Download]
17-Song For…. ED [Download]

 

Zoids original soundtrack+2

 

Tracklist:

01-Wild Flowers
02-Fukkatsu no Taidou
03-Gaika
04-Kyofu no Senritsu
05-Ippiki Okami
06-Hourousya Tachi
07-Heiwa e no Jokyoku
08-Gyougun no Hateni
09-Yogensya
10-Cyouhatsu
11-Osanakihi no Doukei
12-Kioku no Tabiji
13-Wild Flowers (Instrumental A)
14-Wild Flowers (Instrumental B)
15-Wild Flowers (Instrumental C)
16-CHASE

 

Zoids original soundtrack+3

 

Tracklist:

01-Mission
02-Emergency
03-Unknown
04-Oasis
05-Outlaws
06-Friends
07-Runaway
08-Force.
09-Triumph
10-Heritage.
11-Tears
12-Legend.
13-Cybernation
14-Loneliness