Wolpis Kater – Wolpis Sha no Teikyou de Okurishimashita. (2nd Album)