Shuta Sueyoshi – Jack in the Box [Taion] Spiritpact Yomi no Chigiri OP