Muteki no Megami / Toru Miyamae (CV: Shino Shimoji)