Leo Ieiri, Sakurako Ohara, Sakura Fujiwara – Koi no hajimari