(C91) canoue IV ~Saba Iku Maga no Shiro~ (MANYO, Haruka Shimotsuki)